Ett par fåglar i Rynnningeviken

En lite småkylig vårvinterkväll i Rynningeviken, Örebro, mitten på mars månad. Svanar, gäss, en häger och ett par andra fåglar observerades!

Comments are closed.