Bäverbäcken, Juni 2020

Slutet på Juni och  ett mindre åskväder hade precis rensat luften och sköljt bort dammet efter torkan. Perfekt för en ny vandring. Målet för dagens vandring var en upptäcktsfärd utmed en bäck. En mindre del av bäcken, men ganska tuff terräng att vandra i, men desto mer spännande.

I början kunde jag konstatera att vattennivån i bäcken verkade väldigt låg, trots regnet. Fjärilar och trollsländor lekte kring vattendraget:

Här och var utmed bäcken syntes spår efter bäverns arbeten. Gamla hyddor och dammar, ibland lite färskare spår som visade att dammarna inte var helt övergivna.

Plötsligt efter en krök får det låga vattenståndet sin förklaring. Bävrarna hade här en nybyggd damm, den kanske stått där i några år, men det syntes att de byggt och tagit vara på regnvattnet. I närheten syntes gott om färska spår, inklusive grävda kanaler och släpvägar upp i skogen. En mindre sjö och våtmark, här kommer säkert även andra djur och fåglar trivas.

 

Comments are closed.