Bild

Grönån genom den gröna skogen

Att vandra och upptäcka utmed en å med väldigt gröna omgivningar

Grönån i Rapenskårslövskogar

Grönån i Rapenskårs lövskogar

Vattnet rinner genom en tunnel

Vattnet rinner genom en tunnnel

Vid gläntan och dammen

Vid gläntan och dammen

Vid den gamla kvarnen. Även bävern har lämnat sina spår.

Vid den gamla kvarnen. Även bävern har lämnat sina spår.

Fall vid rester av en gammal kvarn

Vattenfall vid rester av en gammal kvarn

Vissa träd har lärt sig växa i kuperad teräng

Vissa träd har lärt sig växa i kuperad teräng

Comments are closed.